Drejtoria Rajonale e Policisë në Ferizaj, sot nga ora 10:00 , realizoi projektin ‘’Vera është e bukur , por…kujdes’’, ku në prani të medieve lokale, u shpërdanë disa fletushka sensibilizuese me disa porosi: parandalimin e vjedhjes nga vetura, kujdesi për veturën, kujdesi ndaj çantës, parandalimin e aksidenteve ne komunikacion, mos përdorimi i telefoniot gjatë ngasjes , mos përdorimi i Facebook-ut gjatë ngasjes, kujdesin ndaj zjarreve, festo pa armë, sjellja e qytetarëve në dasma e ahengje të ndryshme etj.

Qëllimi i kësaj fushate ishte sensibilizimi i qytetarëve, me synim parandalimin e incidenteve dhe aksidenteve në komunikacion.

 

 

Aktiviteti u mbajt në rrugën ‘Ahmet Kaçiku ‘’, afër qendrës ‘’Village & Shoping ‘’ në Ferizaj. Kësisoj, për disa ditë , do të shpërndahen fletushka edhe në komunat tjera të Ferizajt.

Tani, që pritet të kemi më shumë qarkullim të shtuar të automjetve në rrugë, aktiviteti i policisë, pas fushatës sënsibilizuese do të vazhdojë me masa të shtuara të policisë , me masa ndëshkuese deri ne fund të shtatorit.

Ishte, kjo edhe një përpjekje e policisë, që të zgjojnë vëmendjen e qytetarëve që të shtojnë kujdesin e tyre, ndaj dukurive negative, që po e përcjellin shoqërinë tonë !

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *